Kontaktujte nás:

+420 775 571 841
info@alteaeurope.com

Nominee service

na vysoké profesionální úrovni

 

Nominee jednatel je kvalifikovaná osoba disponující znalostí právních předpisů ČR, která Vás zastoupí ve funkci jednatele navenek (bude jako jednatel zapsána v obchodním rejstříku). Obdobně funguje služba nominee společník, představenstvo či dozorčí rada.

Služba standardně nezahrnuje manažerský výkon funkce.

Cena:

Nominee servis 1 rok:      2.000,- Kč měsíčně (zahrnuje jednorázovou právní konzultaci v délce do 2 hodin)

Nominee servis 3 měsíce: 3.000,- Kč měsíčně (zahrnuje jednorázovou právní konzultaci v délce do 1 hodiny)

Úkon nominanta:                300,- Kč za každých započatých 30 minut

Cena nezahrnuje DPH a související náklady (např. ověření podpisu).

           

V případě Vašeho zájmu nebo dotazů kontaktujte přímo právníka na tel. čísle +420 602 458 995 nebo použijte kontaktní formulář.

Kontaktujte mne s nabídkou na Komplexní právní služby

 

Rychlá poptávka

* * *
Priloha:

Vyplňte pole označené (*)

Kupte společnost s historií či bez historie (ready made)

Společníkem a jednatelem do 1 hodiny

Ready made je nově založená společnost bez obchodní činnosti připravena k okamžitému převodu na klienta.

Společnosti s historií byly / jsou hospodářsky aktivní.

Cena 25.000,- Kč za společnost zahrnuje i náklady na převod společnosti.

Tato cena nezahrnuje doplňkovou službu virtuálního poskytnutí sídla (či trvalého pobytu např. pro jednatele) či nominee services.

 

Výhody:

  1. rychlost
  2. možnost získání společnosti s tradicí a obraty
  3. možnost získání společnosti s účetní ztrátou

Akce

Kyperská společnost, LTD

celková cena

2.900 EUR

V případě Vašeho zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +420 602 458 995  nebo odešlete poptávku.

Kontaktujte mne s nabídkou prodeje ready - made či činné společnosti

 

Rychlá poptávka

* * *
Priloha:

Vyplňte pole označené (*)

Prodejte předluženou společnost

Jsme profesionální investoři.

Převezmeme Vaši předluženou společnost, včetně všech závazků, leasingu, výroby, zaměstnanců a nemovitostí. Následná likvidace či revitalizace společnosti je již plně v naší režii.

Umíme si poradit i se zdánlivě neřešitelnými situacemi, jsme připraveni poskytnout odbornou právní pomoc podnikatelským subjektům, které se potýkají s krizovou situací.

Právní poradenství v nesouvisející věci zdarma (2 hod).

Výhody:

Vyhnete se se časově a finančně nároční aktivitě a poškození Vašeho dobrého jména, získáte profesionální poradenství vč. eliminace civilně- a trestněprávních rizik, samozřejmostí je zachování komunikace s věřiteli a orgány státní správy, neriskujete budoucí problémy s využitím nabídky no-name poskytovatele služby.

 

V případě Vašeho zájmu nebo dotazů kontaktujte přímo právníka na tel. čísle +420 602 458 995 nebo odešlete poptávku.

Kontaktujte mne s nabídkou na převzetí nečinné / předlužené společnosti

 

Rychlá poptávka

* * *
Priloha:

Vyplňte pole označené (*)

Vymáhání a prodej pohledávek

ALTEA EUROPE je jednou z nejefektivnějších českých firem na trhu s pohledávkami.

Společnost se specializuje na hromadný odkup pohledávek po splatnosti a jejich následné vymáhání v soudním řízení. Odkupujeme portfolia pohledávek i jednotlivé pohledávky od bank, splátkových společností i drobných věřitelů.

Společnost ALTEA EUROPE odkoupí i soubory pohledávek, a to se závazkem úhrady kupní ceny obratem po podpisu smlouvy.

 

Stanovení ceny

Kupní cena je kalkulovaná z nominální hodnoty pohledávek na základě právní analýzy předložené dokumentace a bonity jednotlivých dlužníků. Preferujeme odkup směnečných pohledávek.

Nabídku kupní ceny předložíme do 3 pracovních dnů od obdržení poptávky.

 

 

 

Společnost ALTEA EUROPE pro Vás zajistí maximálně efektivní kroky vedoucí k inkasu pohledávky.

 

V rámci mimosoudního vymáhání neúčtujeme žádné poplatky předem, pouze sjednanou výkonnostní provizi z uskutečněného inkasa. O stavu vymáhání budeme mít průběžné informace v dohodnutých termínech.  

 

 V rámci dohody neseme i náklady soudního řízení.

 

V případě Vašeho zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +420 602 458 995 nebo odešlete poptávku.

Kontaktujte nás s nabídkou na VYMÁHÁNÍ či ODKUP pohledávky

 

Rychlá poptávka

* * *
Priloha:

Vyplňte pole označené (*)

Trvalý pobyt pro fyzickou osobu

Ve vlastních nemovitostech, na přestižní adrese, dlouhodobě, levně.

  • Je opravdu vhodné, aby každý z veřejně dostupné databáze (obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, ARES) znal Vaši skutečnou adresu?
  • Je možné získat trochu času na ekonomickou stabilizaci než přijde exekutor?
  • Je možné mít adresu v občanském průkazu či obchodním rejstříku legálně na prestižní adrese?

Jakékoliv fyzické osobě (i cizincům) poskytujeme možnost umístění trvalého pobytu v nemovitostech patřících naší společnosti v následujících městech:

Praha 1, Praha 8, Praha 10, České Budějovice, České Velenice, Kaplice, Most, Strakonice

Cena

Služba poskytnutí trvalého pobytu stojí 5.000,- Kč ročně (Praha 8). Libovolné právní poradenství v délce 1 hod. zdarma.

V případě Vašeho zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na tel. čísle +420 602 458 995 nebo odešlete poptávku.

Kontaktujte mne s nabídkou na poskytnutí trvalého pobytu.

 

Rychlá poptávka

* * *
Priloha:

Vyplňte pole označené (*)

Sídlo pro společnost

Je možné mít sídlo společnosti na prestižní adrese, neplatit drahé nájemné a nemít kontrolu finančního úřadu každý rok?

Jakékoliv právnické osobě umístíme sídlo ve vlastních nemovitostech v následujících městech:

Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 10, České Budějovice, České Velenice, Kaplice, Most, Strakonice

Cena

Služba poskytnutí sídla stojí 3.000,- Kč (+ DPH) ročně (Praha 8). Cena zahruje zdarma právní poradenství do 1 hod.

 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle +420 602 458 995 nebo odešlete poptávku.

Kontaktujte mne s nabídkou na sídlo společnosti

 

Rychlá poptávka

* * *
Příloha:

Vyplňte pole označené (*)