Kontaktujte nás:

+420 775 571 841
info@alteaeurope.com

PRO MÉDIA

Společnost ALTEA EUROPE spol. s r.o. měsíčně odkoupí průměrně 90 pohledávek různého druhu. Od začátku roku 2008 byl významně přitvrzen postup proti dlužníkům: všechny pohledávky jsou bez výjimky žalovány a následně při nezaplacení předány exekutorovi. Zároveň případy s podezřením na spáchání trestného činu bezodkladně předáváme POLICII ČR. V případě podnikatelů jsou dále podávány návrhy na zahájení insolvenčního řízení či další správní podněty.

Stalo se nedílnou součástí naší činnosti, že řada dlužníků v marné snaze o získání neoprávněné výhody účelově kontaktuje média.

Naše společnost se ke každé kauze obratem vyjádří. V zájmu oboustranné korektnosti můžeme nabídnout formu odpovědí na otázky zaslané e-mailem na níže uvedenou adresu, není však možné podávat telefonická či osobní vyjádření, neboť v takovém případě není možné posoudit dopad a vyznění sestříhaného záznamu.

Děkujeme.
office@alteaeurope.com